aanvullende voorwaarden

Offerte
Op aanvraag kan een offerte worden opgesteld. Offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig. Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen met een reply op de offerte email.

Keuze pakket en aantal panorama foto’s
Voor een goede Street View ervaring zijn een minimaal aantal panorama-foto’s nodig, afhankelijk van het oppervlakte van het bedrijf. Tijdens een intake gesprek op de lokatie kan dit aantal panorama foto’s exact worden vastgesteld. Tijdens een telefonisch intake gesprek zal dit aantal bij benadering worden vastgesteld maar het kan voorkomen dat er meer of minder panorama foto’s nodig zijn.

Workflow

  1. De opdrachtgever bestelt telefonisch of per email
  2. De opdrachtgever ontvangt de offerte per email
  3. De opdrachtgever maakt zelf de eigen Google+ pagina
  4. Opdrachtgever en Iets Met Film bepalen de datum voor de fotoshoot
  5. Voor de fotoshoot bepalen opdrachtgever en Iets Met Film welke ruimtes in beeld worden gebracht en hoeveel foto-punten er komen.
  6. Bij slecht weer kan de fotoshoot worden verplaatst
  7. Na de fotoshoot maakt Iets Met Film de rondleiding
  8. Een rondleiding wordt onder normale omstandigheden binnen 10 dagen online geplaatst

Meerwerk
Als er meer foto-opnames nodig zijn of als de opdrachtgever om meer foto-opnames verzoekt dan vastgelegd in de offerte, dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Iets Met Film de opdrachtgever tijdig inlichten.

Reis-, parkeer- en verblijfkosten
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer bedraagt de reistijd vergoeding na de eerste twee uur, 25 euro per uur. Binnen Heiloo, Limmen en Castricum worden geen reiskosten gerekend.

Foto materiaal
De ruwe foto opnames worden niet beschikbaar gesteld en worden na oplevering vernietigd. De Street View rondleiding zelf blijft onbeperkt online beschikbaar. De 10 gewone foto’s staan wel ter beschikking van de opdrachtgever. Het gebruik hiervan is vrij.

Betaling
Facturen worden na de fotoshoot digitaal per email aangeleverd. De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de rondleiding als de betaling is ontvangen.

Google voorwaarden
Street View is een dienst van Google. Bij het gebruik maken van Google diensten, gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden van Google.

Aansprakelijkheid
Iets Met Film is  aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag. In geval van copyright schending is Iets Met Film niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Laatste aanpassing: 4 september 2015