In een testimonial maakt een klant een aanbeveling voor een leverancier. Vaak zijn het ervaringsverhalen met producten of diensten die op verzoek van de leverancier worden gemaakt. Een zeer eerlijke en effectieve vorm van reclame. Voorbeeld Promotionele video met testimonials voor OHRA. De SmartLinQ is een GSM en SOS telefoon in één, voor meer informatie…