Maand: februari 2010

Scissors are the new social tool

Okay, I had a few beers (it’s Diggnation time), but here’s an idea that popped through my head. ‘Relevance’ is hot in social media, communication and marketing. And not without reason; good content should be relevant towards it’s audience. Otherwise nobody on the internet will give a shit. Those online seek answers and have specific…


Social media plan op één A4-tje

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Een recht door zee social media plan op één A4-je is een goed begin! Cut & paste, aanpassen, invullen en klaar. Naam bedrijf: ………………. Policy, Sybren style Het is alle medewerkers toegestaan om met mate en uit persoonlijke titel social media te gebruiken tijdens werktijd. Denk na voor…